W dniu 29 września 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306; dalej jako rozporządzenie ). Nowe rozporządzenie przewiduje istnienie większej ilości - bo aż sześciu - formularzy związanych z dopełnieniem obowiązku meldunkowego; nowe dokumenty dotyczyć będą zgłoszenia wyjazdu oraz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowością jest również przygotowanie wzorów formularzy w dwóch językach - polskim i angielskim. Wypełnienie formularzy możliwe będzie jednak jedynie po polsku.

Dużym ułatwieniem w pracy ma być możliwość wydrukowania z systemu teleinformatycznego przez pracownika gminy formularza zgłoszenia wypełnionego na podstawie danych z rejestru PESEL oraz podanych przez osobę. Wydruk następnie zostanie podpisany przez osobę dokonującą zgłoszenia, a w przypadku zgłoszenia miejsca pobytu - również właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

Wzory formularzy dostępne będą również na platformie ePUAP oraz na stronach MSWiA. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie wydatków związanych z zamawianiem druku formularzy i zastąpienie ich jedynie kosztami zakupu tonerów do drukarek i papieru.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306)