W Sejmie znowu o obowiązku szkolnym

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 15 lutego 2012 r., posłowie zajmą się obywatelskim projektem zmian w systemie oświaty. Ma on przywrócić stare zasady nadzoru kuratoriów nad organami prowadzącymi...

07.02.2012

Są już nowe standardy kształcenia nauczycieli

Od 21 lutego obowiązywać będą nowe standardy kształcenia nauczycieli. Opublikowane wczoraj w Dzienniku Ustaw przepisy będą bardziej liberalne. Studia pierwszego stopnia nie będą musiały przygotowywać...

07.02.2012

Cyfryzacja szkół, czyli nadciąga klapa

Już same definicje pomocy dydaktycznych proponowane przez MEN wywołują uśmiech na ustach ekspertów. Środowisko informatyczne miażdży projekt rozporządzenia MEN, zgodnie z którym już za kilka tygodni...

06.02.2012

Rolnicy muszą ewidencjonować zużyty węgiel

Nowe przepisy podatkowe zwalniają rolników z opłaty akcyzy za kupiony węgiel, ale wymagają prowadzenia dokumentacji jego zużycia. Do prowadzenia ścisłej ewidencji zobowiązani są gospodarze zużywający...

05.02.2012

Nieletni z poprawczaka trafią do hostelu

Wkrótce wejdą w życie nowe przepisy dotyczące resocjalizacji nieletnich. Określone zostaną zasady umieszczania ich w hostelach, gdzie, według założenia ustawodawcy, mają się usamodzielnić i...

04.02.2012

Świadczenia rodzinne: opublikowano wzory oświadczeń

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz....

02.02.2012

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne tylko dla rodziców

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne, przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych, dla innych członków rodzinny zasiłek opiekuńczy uzależniony od kryterium dochodowego - to najważniejsze zmiany w...

27.01.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski