Ustawa reguluje usługi timeshare w turystyce. Timeshare oznacza prawo do korzystania z rzeczy, przede wszystkim z nieruchomości - np. ośrodka turystycznego, hotelu, pensjonatu, czy apartamentu, w regularnie powtarzających się odstępach czasu co roku. Timeshare wykorzystywany jest do nabywania prawa korzystania z nieruchomości położonych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.
Ustawa daje 14 dni na odstąpienie od umowy. Zapisy przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mają lepiej chronić prawa konsumentów, którzy korzystają z tego typu usług. Określa zasady i tryb zawierania umów. Nacisk położono na rzetelne informowanie konsumenta, m.in. przekazywania informacji przedkontraktowych, mają one być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały, na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji.
Ustawa ma wejść w życie po sześciu miesiącach od jej ogłoszenia. (PAP)