Polska podpisała protokoły do Konwencji Karpackiej

Podczas konferencji Europa Karpat w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyło się w czwartek 8 września uroczyste podpisanie protokołów do Konwencji Karpackiej, dotyczących turystyki i obszarów...

08.09.2011

Powodziami zajmie się pełnomocnik rządu

Wojewoda małopolski został ustanowiony przez Radę Ministrów Pełnomocnikiem Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły....

08.09.2011

Zmiana zasad zawiadamiania gmin

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmienia zasady zawiadamiania gmin o osobach ubezwłasnowolnionych oraz pozbawionych praw publicznych lub praw wyborczych.

07.09.2011

Mniej formalności dla szukających pracowników

Ministerstwo pracy przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, które ma być dostosowane do znowelizowanych przepisów ustawy o promocji...

07.09.2011

Odbudowa nie zwiększy deficytu

Środki z UE na odbudowę zniszczeń powodziowych powstałych w maju i czerwcu br. nie będą traktowane jak środki publiczne....

07.09.2011

Powodziami zajmie się Pełnomocnik Rządu

Samorząd terytorialny

Wojewoda małopolski został ustanowiony Pełnomocnikiem Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły przez Radę Ministrów.

06.09.2011

Palarnie już bez zaostrzonych rygorów

Pracodawca nie musi zapewniać dziesięciokrotnej wymiany powietrza w ciągu godziny w palarniach, które stworzył dla swoich pracowników....

06.09.2011

Odbudowa nie zwiększy deficytu

Samorząd terytorialny

Środki z UE na odbudowę zniszczeń powodziowych powstałych w maju i czerwcu br. nie będą traktowane jak środki publiczne.

05.09.2011

PESEL na podstawie nowego wzoru

MSWiA przygotowało nowe wzory formularzy wniosków: o nadanie numeru PESEL oraz powiadomienia osób fizycznych o nadanym lub zmienionym numerze PESEL....

05.09.2011

Przekształcenie PFRON przesunięte w czasie

PFRON, z dniem 1 stycznia 2012 r., definiowany miał być, jako państwowy fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych tj. nie posiadający osobowości prawnej oraz stanowiący wyodrębniony...

05.09.2011

Szkolne innowacje bez ograniczeń

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne...

05.09.2011

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Z dniem 1 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...

04.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski