Taką zmianę wprowadza ustawa 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 201, poz. 1180), która wchodzi w życie z dniem 11 października 2011 r.
Nowelizacja przewiduje, że zbycie lokalu mogłoby nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy, za cenę nie niższą niż cena rynkowa. Środki uzyskane przez spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego ze sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem mają być w pierwszej kolejności przeznaczane na spłatę przypadającej na ten lokal części kredytu, wraz z odsetkami, udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line