Zmieniono załącznik do rozporządzenia, który określa rodzaje i wykaz stanowisk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, na których zatrudnia się pracowników na zasadach określonych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Zmiana rozporządzenia wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1215)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl