Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Obejmie swoim zakresem zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Załącznik nr 5 do rozporządzenia określa tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej. Rozporządzenie przewiduje ponadto, że w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia dla pracowników Służby Więziennej może być tworzony fundusz premiowy.
(Dz. U. Nr 206, poz. 1214)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl