18 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr. 208, poz. 1240). Wejdzie ona wchodzi w życie w swej zasadniczej części z dniem 1 stycznia 2012 r. Więcej>>>