Minister Zdrowia proponuje zmianę wymogów dla AOS

3 marca 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki...

08.03.2017

Minister porządkuje rejestr podmiotów leczniczych

1 marca 2017 roku opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego tzw. rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

07.03.2017

Zmiany w zarządzeniu dotyczącym programów lekowych

Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie zmieniające zasady określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych). Zmiany są...

03.03.2017

Od 1 kwietnia 2017 komunikaty XML na nowych zasadach

Zgodnie z ogłoszonym 28 lutego 2017 roku zarządzeniem Nr 13/2017/DI prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń...

03.03.2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie leków

Parlament Europejski przyjął w czwartek 2 marca 2017 roku rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską i Radę UE między innymi do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej państw członkowskich tak, żeby...

02.03.2017

Sejm za prawem każdego pacjenta do leczenia bólu

Zapewnienie prawa do leczenia bólu każdemu pacjentowi, a nie tylko osobom w stanie terminalnym - to jeden z celów rządowej ustawy, którą w piątek 24 lutego 2017 roku uchwalił Sejm. Nowe przepisy...

24.02.2017

Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich

Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 roku projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wyniku nowelizacji lekarze będą mogli...

21.02.2017

Sieć szpitali od października, a nie od lipca 2017

Zmiany dotyczące sieci szpitali będą obowiązywały od 1 października 2017 roku, a nie od 1 lipca 2017, jak wcześniej planowano. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki...

21.02.2017