Specjalizacje fizjoterapeutów już uregulowane

8 marca 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2017 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów. Rozporządzenie weszło w życie...

13.03.2017

Duże zmiany w kryteriach oceny ofert

8 marca 2017 roku opublikowana została nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki...

13.03.2017

Będą zmiany w reklamach leków

Projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera zapis dotyczący obowiązku informowania w reklamach dla profesjonalistów o wszystkich wskazaniach, w jakich lek jest refundowany, także...

13.03.2017

Będą większe przywileje dla producentów leków

Premiowanie firm farmaceutycznych za działalność inwestycyjną i naukowo-badawczą w Polsce zawierają proponowane poprawki do projektu dużej nowelizacji ustawy o refundacji z września 2016 roku –...

09.03.2017

Minister Zdrowia proponuje zmianę wymogów dla AOS

3 marca 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki...

08.03.2017

Minister porządkuje rejestr podmiotów leczniczych

1 marca 2017 roku opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego tzw. rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

07.03.2017

Zmiany w zarządzeniu dotyczącym programów lekowych

Na stronie NFZ ukazało się zarządzenie zmieniające zasady określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych). Zmiany są...

03.03.2017

Od 1 kwietnia 2017 komunikaty XML na nowych zasadach

Zgodnie z ogłoszonym 28 lutego 2017 roku zarządzeniem Nr 13/2017/DI prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń...

03.03.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski