Określenie przyczyny zgonu w praktyce medyka sądowego

Niniejszy komentarz poświęcony jest tematyce związanej z określeniem przyczyny zgonu. Problematyka ta jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień medycznych mających bezpośrednie znaczenie...

23.06.2016

Prawa pacjenta w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Prawa pacjenta należą do standardów prawnych i etycznych wykonywania zawodów medycznych, w tym także zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także do podstawowych obowiązków wszystkich podmiotów...

23.06.2016

Dokumentacja medyczna w laboratorium diagnostycznym

W niniejszym komentarzu przedstawiono problematykę zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratoriach diagnostycznych. Odwołując się do praktycznych przykładów, autor omawia zarówno zasady o...

23.06.2016

Obowiązki szpitala w przypadku śmierci pacjenta

Komentarz przedstawia obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne a w szczególności szpitala w sytuacji śmierci pacjenta. W artykule...

23.06.2016