Dokumentacja medyczna w laboratorium diagnostycznym

W niniejszym komentarzu przedstawiono problematykę zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratoriach diagnostycznych. Odwołując się do praktycznych przykładów, autor omawia zarówno zasady o...

23.06.2016

Obowiązki szpitala w przypadku śmierci pacjenta

Komentarz przedstawia obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne a w szczególności szpitala w sytuacji śmierci pacjenta. W artykule...

23.06.2016

Ekspert o... znaczeniu map zdrowotnych dla szpitali

Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania uwzględniające specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych, sporządzane na podstawie art. 95a-95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

23.06.2016

Co należy wiedzieć o kontraktach lekarskich?

Niniejszy komentarz omawia wybrane elementy umów cywilnoprawnych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych przez lekarzy z podmiotami leczniczymi. Autor analizy, podając przykładowe...

23.06.2016