Zabieg przerwania ciąży - przepisy prawne

We współczesnych systemach prawnych można wyróżnić trzy modele regulacji prawnych, które dotyczą przerwania ciąży. Według pierwszego wszelkie zabiegi przerywania ciąży są zakazane. Uzasadniając takie...

09.05.2008

Lekarz sądowy

1. Wstęp podłoże prawne Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849; dalej jako: u.l.s.) jest próbą rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów postępowania...

02.05.2008

Ochrona dóbr osobistych lekarza

1. Określenie problemu.Problematyka ochrony dóbr osobistych ma, jak wiadomo, istotne znaczenie także w działalności podmiotów świadczących usługi medyczne. Zagadnienia z tym związane dotyczą w...

11.04.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski