Recepty - zasady wystawiania

Lekarz może aplikować swoim pacjentom środki farmaceutyczne i materiały medyczne bezpośrednio, podczas gdy pacjent podlega hospitalizacji w zakładzie opieki zdrowotnej, lub też przepisywać je...

05.09.2008

Lekarz jako biegły sądowy

Ustawa z dnia 5 grudnia 1991 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.; dalej jako: u.z.l.l.d.) przewiduje w zakresie obowiązków lekarza...

22.08.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski