Formy wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza)

Farmaceuci wykonują swój zawód głównie, jako pracownicy aptek, przemysłu farmaceutycznego (przede wszystkim w działach naukowych bądź jako przedstawiciele handlowi), pracownicy naukowi uczelni bądź...

22.05.2009

Produkt leczniczy - wycofanie serii z obrotu

Za produkcję leku odpowiedzialny jest wytwórca. Może nim być sam podmiot odpowiedzialny (przedsiębiorca, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego) lub inny podmiot...

01.05.2009

Zespoły kontroli zakażeń szpitalnych

Właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy, i z tego powodu dla wielu placówek ochrony zdrowia problem zakażeń jest...

17.04.2009

Dopuszczalność przesłuchania lekarza jako świadka

Występowanie lekarza w charakterze świadka może zdarzyć się wielokrotnie i w różnych sytuacjach. Najczęściej możemy się z tym spotkać w postępowaniu karnym, rzadziej w cywilnym bądź administracyjnym....

27.03.2009