Jak szukać, zdobywać i utrzymywać sponsorów

Opracowanie dotyczy zagadnienia sponsoringu. W analizie omówiono istotę, znaczenie oraz możliwe wykorzystanie narzędzia. Opisano sposób poszukiwania sponsora oraz metodę pisania oferty sponsorskiej w...

21.05.2010

Procedury higieny w placówkach medycznych

Komentarz omawia procedury higieny w placówkach medycznych. W opracowaniu opisano regulacje prawne dotyczące zagadnienia oraz zdefiniowano ustawowe pojęcia dotyczące procedur higieny....

14.05.2010