Środki ochrony prawnej - skarga do sądu okręgowego

Wyroki i postanowienia wydawane w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbę Odwoławczą powinny być kontrolowane przez czynnik sądowy. Temu właśnie służy instytucja skargi do Sądu Okręgowego na...

06.03.2009

Odmowa podjęcia leczenia przez pacjenta

Pacjent, który sam się zgłosił do poradni lekarza rodzinnego (lub w czasie wizyty lekarza w domu pacjenta), odmawia leczenia szpitalnego, mimo ewentualnych wskazań. Standardowo (osoba pytająca) stara...

20.02.2009

Komisja bioetyczna

Z uwagi na rozpowszechnienie badań nad nowymi produktami leczniczymi, wymagającymi kontroli ich skuteczności, oraz towarzyszący im postęp techniczny, wymuszone zostało stworzenie prawnych uregulowań,...

16.01.2009

Prawo pacjenta do poszanowania intymności

Prawo do poszanowania intymności należy do sfery życia prywatnego pacjenta. Intymność odnosi się zarówno do samej osoby pacjenta - do jego sfery życia wyłącznie osobistego, poufnego, jak i do...

19.12.2008

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych

Publikacja ogłoszeń o udzielanych zamówieniach publicznych służy realizacji zasady jawności w udzielaniu zamówień publicznych, będącej gwarancją powszechnej dostępności do informacji o organizacji i...

19.12.2008