Negocjacje w sferze usług zdrowotnych

Komentarz omawia zasady prowadzenia negocjacji w sferze usług zdrowotnych. Przestawiono historyczny rozwój technik negocjacyjnych, ogólną definicję pojęcia oraz opis partnerskiego stylu negocjacji....

15.01.2010

Szpital lub przychodnia może prowadzić aptekę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jako wyodrębnionej działalności gospodarczej, tylko wtedy, gdy przewiduje to jego statut....

01.01.2010