Stowarzyszenie pacjentów zaskarżyło Polskę do KE

Stowarzyszenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zaskarżyło Polskę do Komisji Europejskiej w związku z przepisem dotyczącym tzw. terapii inicjującej. Zapis wymusza stosowanie leku wskazanego...

24.04.2012

Ograniczenia w gospodarowaniu majątkiem SP ZOZ-u

Na gruncie ustawy o działalności leczniczej jest zasadą, iż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) prowadzą samodzielną gospodarkę przekazanymi im nieruchomościami, ruchomościami...

24.04.2012

Od września będzie Centralny Wykaz Ubezpieczonych

Od 1 września placówki służby zdrowia będą mogły w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych uzyskiwać elektroniczne potwierdzenie, że pacjent ma prawo do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w...

23.04.2012

Leczenie za granicą tylko z pozwoleniem

NFZ nie zrefunduje operacji za granicą, nawet pilnej, jeśli przedtem pacjent oficjalnie nie rozpoczął procedury o wydanie zgody na przeprowadzenie jej w innym kraju.

23.04.2012