NFZ planuje zmiany w rehabilitacji leczniczej

Rozróżnienie pojęć fizjoterapeuta oraz magister fizjoterapii, obowiązek zgłoszenia NFZ zmiany podwykonawcy najpóźniej dzień przed tą zmianą oraz zmiany w rozliczaniu świadczeń to główne założenia...

13.11.2013

Łóżka od WOŚP są już na oddziale geriatrycznym

Szpital w Pszczynie, który wbrew ustaleniom z WOŚP przekazane przez fundację łóżka wykorzystywał na oddziale kardiologicznym, a nie geriatrycznym, zapewnił we wtorek, że sprzęt wrócił już na swoje...

12.11.2013

NRL: potrzebna jest nowa ustawa o cmentarzach

Niezbędne jest opracowanie i wprowadzenie w życie całościowej regulacji dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych, w tym stwierdzania zgonu i jego przyczyny, która byłaby spójna z innymi przepisami,...

12.11.2013

NRL w sprawie informatyzacji służby zdrowia

Bezterminowe pozostawienie możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familiae w wersji papierowej, uznanie e-recept za dokumentację medyczną i wskazanie w ustawie kosztów wydania KSM to główne...

12.11.2013

Czy będą zmiany w składkach ZUS przy umowie zleceniu?

Prezes NRL nie zgadza się z planowanym zobowiązaniem osób uzyskujących przychód z kilku umów zlecenia do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości nie mniejszej, niż obliczona dla...

12.11.2013

Nowe obowiązki w zakresie realizacji świadczeń AOS

Na świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu chirurgii dziecięcej, ogólnej, onkologicznej, onkologicznej u dzieci, ortopedii i traumatologii narządu ruchu (także dzieci), otolaryngologii...

08.11.2013