NFZ planuje zmiany w programach lekowych

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów wrodzajuleczenieszpitalne w...

20.11.2013

Azacitidinum będzie refundowany w chemioterapii

Prezes NFZ podpisał w dniu 19 listopada zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia nr...

20.11.2013

MZ naciska na firmy farmaceutyczne

Ministerstwo Zdrowia zażądało od firm farmaceutycznych drastycznych obniżek cen leków dowiedziała się Gazeta Wyborcza. Ale chorzy, zamiast zyskać, mogą na tym stracić

20.11.2013

Centrum powiadamiania ratunkowego nie ruszy w terminie

Największe w Polsce centrum powiadamiania ratunkowego w Katowicach nie ruszy w pełni, jak zakładano wcześniej, 20 listopada. Powodem jest zbyt mała na razie liczba operatorów spełniających stawiane...

20.11.2013

Nieznany wymiar choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona jest kojarzona głównie z drżeniem kończyn, tymczasem u wielu chorych doprowadza do unieruchomienia i zamknięcia w czterech ścianach własnego domu alarmowali we wtorek eksperci na...

20.11.2013

Powstaje Bank Zasobów Genetycznych

Przy warszawskim zoo powstaje bank genów. Materiał genetyczny zwierząt zagrożonych wymarciem gromadzony ma być przez Bank Zasobów Genetycznych. Bank ma w przyszłości pomóc w odtwarzaniu populacji...

20.11.2013

Prezes NRL ws. klauzuli sumienia

Każdy lekarz ma prawo do klauzuli sumienia i nie ma takiej siły, która może zmusić go do działania wbrew własnemu sumieniu - powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz odnosząc...

19.11.2013

W tym tygodniu kolejne posiedzenia Komisji Zdrowia

System powiadamiania ratunkowego, funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz strategia szczepień ochronnych to główne tematy, które zostaną podjęte w tym tygodniu przez Komisję Zdrowia.

19.11.2013

Jak pomóc szpitalom powiatowym?

Opracowanie i przedstawienie przez Ministerstwo Zdrowia długookresowej wizji funkcjonowania szpitali, powstrzymanie się na poziomie Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z...

19.11.2013

GIF: Aqua po injectione wycofane z obrotu

Główny Inspektor Farmaceutyczny dnia 18 listopada 2013 r. decyzją nr 73/WC/2013 wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Aqua po injectione Polpharma, rozpuszczalnik do...

19.11.2013

Klauzula sumienia jest nadużywana

Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk uznał, że klauzula sumienia jest nadużywana i służy narzucaniu pacjentom przekonań moralnych lekarzy informuje Gazeta Wyborcza.

19.11.2013