Prawo.pl
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie apteki wiąże się z koniecznością spełnienia...
Prawo.pl
13.11.2009
Organem powołanym do urzędowej kontroli żywności jest minister właściwy do spraw zdrowia. W...
Prawo.pl
06.11.2009
Komentarz dotyczy wymagań kwalifikacyjnych lekarzy prowadzących badania profilaktyczne oraz wymagań...
30.10.2009
Komentarz dotyczy organizacji służby medycyny pracy i kontroli jednostek organizacji służby...
23.10.2009
Komentarz dotyczy finansowych zadań służby medycyny pracy oraz zasad wykonywania świadczeń...
23.10.2009
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121,...
16.10.2009
Zawód lekarza to jedna z najbardziej odpowiedzialnych profesji, której celem jest przede wszystkim...
13.10.2009
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.; dalej...
09.10.2009
Od kilku lat prowadzone są w Polsce intensywne prace nad opracowaniem optymalnego systemu, który...
09.10.2009