Określenie wzoru książeczki zdrowia dziecka, doprecyzowanie zakresu danych, jakie powinno zawierać...
18.09.2015
Ważący 4,9 kg noworodek urodził się siłami natury podczas porodu w wodzie w Centrum Zdrowia Kobiety...
18.09.2015
Stworzenie Funduszu Walki z Rakiem, zasilanego dzięki tzw. komplementarnym ubezpieczeniom...
18.09.2015
Chorzy na nowotwory krwi w Polsce czekają na refundację przełomowych terapii, które są dla nich...
18.09.2015
W aptekach wciąż brakuje leków. Według Ministerstwa Zdrowia zagrożonych brakiem dostępności jest...
18.09.2015
Naczelny Sąd Administracyjny nakazał Ministerstwu Zdrowia zrefundowanie leku kineret przeznaczonego...
18.09.2015
Naczelnik urzędu skarbowego nie stanowi organu władzy publicznej w rozumieniu ustawy o prawach...
18.09.2015
Od 14 września 2015 roku działa lądowisko przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w...
18.09.2015
16 września 2015 w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie ze środowiskiem zaangażowanym...
18.09.2015
24 i 25 września 2015 roku w Luksemburgu odbędzie się nieformalne spotkanie ministrów zdrowia...
17.09.2015
Od 14 do 19 września około 230 placówek medycznych w całym kraju oferuje bezpłatne badania płuc...
17.09.2015
Połowa pacjentów wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej, którymi opiekują się...
17.09.2015
13 najważniejszych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii...
17.09.2015
Czechy najskuteczniej spośród państw Grupy Wyszehradzkiej zreformowały swój system ochrony zdrowia...
17.09.2015
Samotne kobiety, które mają w klinikach zamrożone zarodki lub komórki jajowe będą musiały je...
17.09.2015
Porozumienie z dyrekcją szpitala w Wyszkowie nie jest realizowane - mówiły w czwartek 17 września...
17.09.2015
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentracje na rynku farmaceutycznym. BRL...
17.09.2015
Spada odsetek Polaków, których nie stać na leczenie - wynika z przedstawionej w środę 16 września...
17.09.2015
Do 29 września 2015 roku świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki...
17.09.2015
W piątek 18 września 2015 roku w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie pacjenci chorzy...
17.09.2015
Porozumienie Zielonogórskie powołuje specjalny zespół ekspertów, którzy opracują kompendium wiedzy...
17.09.2015
Swissmed wynajął od Gdańska nieruchomość gruntową przy ulicy Wileńskiej 46. Na terenie tym...
17.09.2015