Oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach...
26.11.2015
Do końca 2016 roku olsztyński szpital miejski przedłużył funkcjonowanie popularnego wśród pacjentów...
26.11.2015
W Polsce co roku rejestruje się około 13 000 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe skóry, w tym...
26.11.2015
Żaden przepis prawa nie obliguje do pokrywania kosztów terapii w fazie badań klinicznych ze środków...
26.11.2015
Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015 roku...
26.11.2015
Obowiązujący od 2012 roku zakaz reklamy aptek ciągle budzi kontrowersje. Niektórzy z farmaceutów i...
26.11.2015
PiS zapowiedział, że wprowadzi darmowe leki dla wszystkich osób powyżej 75. roku życia. Jednak...
26.11.2015
Karetka nie przyjechała do zawału... bo wezwano ją do trzydniowego kataru - takimi hasłami...
26.11.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję nr 35/WC/2015 z 3 września 2015 roku, wycofującą z...
25.11.2015
Dokonanie zmian dotyczących personelu medycznego wymaga zgłoszenia dyrektorowi oddziału...
25.11.2015
Dzięki wieloletniej współpracy naukowców z Francji, Polski i Włoch udało się przekształcić jądro...
25.11.2015
Procedura w systemie zarządzania jakością jest elementem większej całości procesu, który przebiega...
25.11.2015
Zapalne choroby reumatyczne nie pytają o wiek i atakują coraz młodszych ludzi alarmowali w środę 25...
25.11.2015
Praca naukowa pod tytułem Prospective Evaluation of Ursodeoxycholic Acid Withdrawal in Patients...
25.11.2015
Przed Sądem Rejonowym w Zakopanem w środę 25 listopada 2015 roku rozpoczął się proces byłego...
25.11.2015
Suplementy diety nie leczą, ani nie zapobiegają chorobom. Są środkami spożywczymi. Mogą mieć...
25.11.2015
W listopadzie 2015 roku wydawnictwo Wolters Kluwer dołączyło do grona członków wspierających...
25.11.2015
W roku 2016 województwo mazowieckie będzie mogło wykorzystać 2,88 mld zł w ramach dotacji z...
25.11.2015
Zarząd województwa lubuskiego podczas posiedzenia 24 listopada 2015 przyjął treść aktu...
25.11.2015
Minister zdrowia przyznał akredytacje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia kolejnym...
25.11.2015