Wyniki badania pokazują, że większość farmaceutów jest przekonana o tym, że wybrała właściwą ścieżkę zawodową. Ponadto 41 procent z nich nie zmieniłaby profesji nawet w obrębie branży.
 

- Do niedawna zawód farmaceuty kojarzył się tylko z pracą w aptece. Jednak obecnie rynek pracy w sektorze farmaceutycznym oferuje kandydatom ogromne możliwości rozwojowe. Pracownicy tego sektora mają możliwość rozwoju kariery w wielu kierunkach - sprzedażowym, marketingowym, R&D, badawczym, naukowym, medycznym. Farmaceuci to nie tylko aptekarze, ale także pracownicy firm farmaceutycznych, pracownicy laboratoriów i jednostek naukowych. Wśród nich są zarówno laboranci, kierownicy linii produkcyjnych,  profesorowie, dyrektorzy czy prezesi międzynarodowych spółek – komentuje Marta Lebuda, specjalista ds. rekrutacji pracowników w sektorze farmaceutycznym oraz trener projektu „Recepta na sukces w farmacji”. 

Najbardziej zadowoleni z obecnej sytuacji zawodowej są pracownicy laboratoriów naukowych, uczelni i pracownicy firm farmaceutycznych. Niezadowolenie z zajmowanego stanowiska pracy wyraziło tylko 7 procent wszystkich badanych.

Czytaj: Grudziądz: elektroniczna apteka eliminuje błędy>>>

Rynek farmaceutyczny daje ogromne możliwości rozwojowe i jego obecni pracownicy są zadowoleni z wyboru ścieżki zawodowej. Jednak wyniki badania wskazują, że ich zdaniem obecni absolwenci są w gorszej sytuacji, niż oni kiedy kończyli studia - uważa tak aż 42 procent ankietowanych. 

- Wynik to z faktu, że w świetle ostatnich wydarzeń na rynku farmaceutycznym związanych z restrukturyzacjami działów, bądź też fuzjami poszczególnych firm, konkurencja jest coraz większa. Wielu doświadczonych pracowników poszukuje pracy w obawie przed utratą obecnej lub degradacją na niższe stanowisko. Poza tym coraz więcej firm zwraca dużą uwagę nie tylko na doświadczenie i kompetencje, ale również na „culture fit”, czyli dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej danej firmy oraz posiadane przez niego umiejętności komunikacyjne. Ponadto wielu absolwentów farmacji wciąż nie jest świadomych ogromnych możliwości zawodowych związanych z branżą farmaceutyczną – tłumaczy Marta Lebuda. 

W określeniu indywidualnych predyspozycji i wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej pomocne mogą okazać się warsztaty realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Recepta na sukces w farmacji”. Program ma na celu wyrwanie studentów z jednowymiarowego modelu myślenia o karierze zawodowej i dostarczenie wiedzy na temat perspektyw zawodowych w branży farmaceutycznej. Inicjatorem projektu jest firma Gedeon Richter. Warsztaty odbywają się na wszystkich wydziałach farmaceutycznych w Polsce. W tegorocznej edycji trenerzy Marta Lebuda i Łukasz Jakóbiak dzielą się ze studentami swoją wiedzą i motywacją oraz zdradzają tajniki ułatwiające odniesienie sukcesu zawodowego.