Pytanie

Jakie są normy odnośnie dźwigania, podnoszenia ciężarów dla pielęgniarek, które w ramach swoich obowiązków przenoszą pacjentów na łóżko, pomagają im wstać?

Odpowiedź

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet dotyczy wszystkich pracownic, w tym pielęgniarek i położnych.

W załączniku do tego rozporządzenia, który zawiera wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, część I określa prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała.

Według części I ust. 2 ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów dopuszczalne jest do 12 kg przy pracy stałej i do 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Przepisy rozporządzenia dopuszczają w części I ust. 6 przewożenie ciężarów o masie do 80 kg przy przewożeniu na wózkach 2, 3, i 4-kołowych. Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym 2 procent.

W odniesieniu do kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, powyższe normy został zredukowane do 1/4 wyżej wymienionej wartości dotyczących podnoszenia i przenoszenia ciężarów oraz przewożenia ciężarów.

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi właściwych warunków pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien on przeszkolić pracowników odnośnie prawidłowych metod wykonywania ręcznych prac transportowych oraz zapewnić właściwą organizację pracy i wyposażenie pracownika w niezbędny sprzęt, w tym wypadku powinien to być sprzęt, który zmniejszy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracownika.

Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, dopuszczalne wartości sił niezbędne do przemieszczania przedmiotów zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Jednakże przepisy rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet stosuje się w pierwszej kolejności, jako przepisy szczególne.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty pielęgniarstwa będą wystawiać recepty>>>

Praca pielęgniarki na stanowisku dyspozytora nie powoduje przerwy w zawodzie>>>

Spirometrię może wykonać pielęgniarka po kursie specjalistycznym>>>

Położna nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki >>>

Położna bez kwalifikacji pielęgniarskich nie może pracować jako pielęgniarka>>>

Iwona Choromańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.