Pytanie

Czy pielęgniarka wykonująca spirometrię musi mieć ukończony kurs specjalistyczny?

Odpowiedź

Pielęgniarka wykonująca spirometrię powinna posiadać kurs specjalistyczny.

 

Uzasadnienie

Załącznik nr 4 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa - "Standardy kształcenia na kierunki pielęgniarstwo", część A studia pierwszego stopnia oraz część B studia drugiego stopnia, w wykazach umiejętności nie przewiduje wykonania badania spirometrycznego przez pielęgniarkę.

Artykuł 72 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., wprowadza definicję legalną kursu specjalistycznego. W myśl wyżej wymienionego przepisu, kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Po ukończeniu kursu specjalistycznego - "Wykonanie badania spirometrycznego", pielęgniarka uprawniona jest do wykonania takiego badania. Zgodnie z ramowym programem kształcenia, w wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego, pielęgniarka powinna:

1) omówić patofizjologię chorób będących przyczyną zaburzeń czynności układu oddechowego oraz ich wpływ na wynik badania spirometrycznego;

2) przygotować pracownię i specjalistyczny sprzęt do badania spirometrycznego;

3) przygotować pacjenta do badania spirometrycznego;

4) wykonać badanie spirometryczne u dorosłego i dziecka;

5) dokonywać oceny zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania spirometrycznego.

Paragraf 1 ust. 1 pkt 2 lit. k rozporządzenia ministra zdrowia z 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, które w oparciu o art. 102 u.z.p.p., zachowuje swą moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 u.z.p.p., upoważnia pielęgniarkę do wykonania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oceny zdolności oddechowej pacjenta metodą spirometrii. Co prawda rozporządzenie nie wymaga ukończenia wyżej wymienionego kursu specjalistycznego, ale w związku z faktem, iż w ramach kształcenia przeddyplomowego pielęgniarka nie nabywa takich umiejętności, ukończenie kursu jest konieczne.

Iwona Choromańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Położna nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki >>>

Położna bez kwalifikacji pielęgniarskich nie może pracować jako pielęgniarka>>>

Iniekcje dożylne w domu pacjenta na pisemne zlecenie lekarza>>>