Prawo.pl
Dostępne w polskim systemie podatkowym narzędzia, które mają wpływ na zdrowie Polaków, nie są wykorzystywane. Projektowane przepisy nie do końca korespondują z rosnącymi problemami z dietą. Przykładem może być nowa matryca stawek VAT – wynika z najnowszego raportu CRIDO.
Krzysztof Koślicki
03.01.2019
VAT
U lekarza rodzinnego pacjent ma zrobić wiele nowych badań m.in.: zdiagnozować boreliozę, zbadać stężenie ferrytyny, które pozwala ocenić poziom żelaza we krwi oraz witaminy D3. Zdaniem lekarzy rodzinnych w projekcie podano nierealne ceny badań.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia chce, by część szpitali została wyłączona z krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu lecznice nie byłyby zaliczane do operatorów usług kluczowych i nie musiałyby spełniać dodatkowych, kosztownych wymagań.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Na początku roku 2019 dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego, na którego obszarze nie ma oddziałów psychiatrycznych dla tej grupy pacjentów, zostaną całkowicie pozbawione dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2019
Opieka zdrowotna
Powód oznaczył jako stronę pozwaną szpital, który został wykreślony z KRS z uwagi na połączenie z innym szpitalem. W toku postępowania następca prawny szpitala brał udział w sporze. Sąd trafnie uznał więc, że powód, oznaczając stronę pozwaną, popełnił oczywistą omyłkę pisarską, którą należało sprostować - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
02.01.2019
Kobiety w Polsce, u których podejrzewa się raka piersi nie mogą teraz liczyć na szybką diagnostykę, a później leczenie zgodne z najnowszymi standardami. Zmienić to ma utworzenie tzw. Breast Cancer Units, czyli ośrodków proponujących wielospecjalistyczne podejście do pacjentki. Teraz mamy takie nieliczne jednostki i jest ich zdecydowanie za mało.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2019
Opieka zdrowotna
Prawie 370 tys. złotych kary zapłaci firma Promed za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów polegające na tym, że sprzedawała pakiety medyczne podczas spotkań zapowiadanych jako badania, a gdy konsument chciał odstąpić od umowy, firma odmawiała.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
Rynek i konsument Opieka zdrowotna
Uchwała rady miasta w sprawie zmiany statutu podmiotu leczniczego to akt prawa miejscowego, który powinien zostać dla swojej ważności opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, to zachodzi istotne naruszenie prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
01.01.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Cesarskie cięcie nie jest zabiegiem obojętnym dla dziecka i matki. Decyzja o porodzie tą metodą może zapaść wyłącznie, gdy są ku niej bezwzględne wskazania, dlatego szpital nie odpowiada za komplikacje przy porodzie, których nie można było przewidzieć, a których by uniknięto przeprowadzając ten zabieg - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
31.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Placówki medyczne są źródłem zakażeń m.in. dlatego, że oszczędzają na zakupach jednorazowego sprzętu, a personel medyczny nie myje rąk i nie dezynfekuje stetoskopów. Nieprzestrzeganie procedur coraz częściej ma swój finał w sądzie - jednak to pacjent musi udowodnić, że został zakażony w szpitalu.
Katarzyna Nowosielska
29.12.2018
Opieka zdrowotna
Z przepisów prawa nie wynika, aby organ inspekcji farmaceutycznej mógł wydać decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę apteki ogólnodostępnej dopiero po uzyskaniu stosownej opinii okręgowej rady aptekarskiej. Taka opinię stanowi jedynie jeden z dowodów podlegających ocenie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
28.12.2018
CIT Farmacja
Za darmo będzie dostępny lek dla wszystkich chorych na SMA, pojawią się także nowe terapie dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową oraz dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca – to tylko niektóre nowości, które przynosi lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2018
Pacjent Farmacja
Nowe kompetencje nadzorcze Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ale także rozszerzenie katalogu obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą, importową oraz hurtową z powodu wprowadzania tzw. dyrektywy fałszywkowej zawiera projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2018
Farmacja
W każdym miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych będzie musiał być dostęp do sieci internetowej – to jeden z wymogów, który wprowadza projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2018
Opieka zdrowotna

Pacjenci coraz dłużej czekają na odszkodowania

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wydłuża się czas trwania procesów o błędy medyczne - w ciągu ostatnich lat już o blisko osiem miesięcy. To przede wszystkim efekt braku biegłych, którzy mają przygotowywać dla sądów ekspertyzy. Do tego wielu z nich woli współpracować z prokuraturą, niż z sądami.
Katarzyna Nowosielska
27.12.2018
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

SA: Ocena niezdolności do pracy należy do lekarzy specjalistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
W sprawie o ustalenie prawa do renty socjalnej kluczowe znaczenie mają dowody z opinii biegłych lekarskich. Pozwalają one na ustalenie, czy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jeśli biegli wskazują, że badany może jednak pracować, to uwzględnienie odwołania jest niemożliwe - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Sąd rejonowy oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Uznał, że ten zachowywał się rażąco niedbale. Dłużnik zadłużył się, by spełniać zachcianki jego partnerki. Proces musi zostać powtórzony. Sąd pominął bowiem ważny dowód z opinii specjalisty na okoliczność zaburzeń emocjonalnych dłużnika
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Rynek i konsument
Coraz częściej szpital i ubezpieczyciel kończą polubownie spory z pacjentami. Zwłaszcza, jeśli są pewni, że do błędu medycznego doszło z winy personelu medycznego. Przegrana sprawa oznacza dla nich coraz częściej milionowe odszkodowania, a dodatkowo - konieczność pokrycia kosztów wieloletniego procesu.
Katarzyna Nowosielska
24.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Konstytucja RP gwarantuje obywatelom dostęp świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ale w praktyce nie jest możliwe objęcie wszystkich świadczeń gwarancją finansową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i oddalił wniosek o refundację leku z importu dla chorego dziecka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.12.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Od 1 stycznia 2019 r. zostanie otwartych więcej punktów poradniczych dla wszystkich, którzy oświadczą, że nie stać ich na poradę udzielaną na zasadach rynkowych. Istotne jest zrozumienie specyfiki pracy prawnika-doradcy, który zaangażowany jest w świadczenie bezpłatnej pomocy na rzecz najsłabszych
Katarzyna Julia Kowalska
22.12.2018
Prawnicy Opieka zdrowotna
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Za dwa lata pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej. Nie będą już musieli w ciągu 14 dni dostarczać do placówki oryginału. Nowelizację, która wprowadza zmiany, 20 grudnia podpisał prezydent.
Agnieszka Matłacz Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.12.2018
Opieka zdrowotna
Pielęgniarki z Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, które walcząc wiosną tego roku o podwyżki masowo poszły na zwolnienia lekarskie, nie popełniły przestępstwa – uznała lubelska prokuratura umarzając postępowanie karne. Zdaniem prokuratora nie doszło też do zagrożenia dla pacjentów szpitala.
Robert Horbaczewski
21.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2017 r. otrzymał więcej pieniędzy, ale w przypadku jednej trzeciej świadczeń czas oczekiwania się wydłużył. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że w Funduszu są potrzebne zmiany. Trzeba także wyeliminować różnice w wycenie świadczeń miedzy regionami
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.12.2018
Finansowanie zdrowia
Każdy szpital, który ma oddział ratunkowy i należy do tzw. sieci – zgodnie z ustawą o cyberbezpieczeństwie – powinien zostać zakwalifikowany jako operator usług kluczowych. Aż dla 250 lecznic oznacza to nowe wydatki i obowiązki. Będą musiały m.in. stworzyć dokumenty związane z cyberbezpieczeństwem i co dwa lata przeprowadzać specjalistyczne audyty, które mogą kosztować ok. 100 tysięcy złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.12.2018
Opieka zdrowotna
Bez poprawek Senat przyjął zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona osobom bliskim dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego, także wówczas, gdy za życia nie upoważnił ich do wglądu do niej.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Spada liczba hospitalizacji i samobójstw u dorosłych, bo pacjent w kryzysie od razu otrzymuje pomoc, a nie jest zapisywany na wizytę za trzy miesiące – to pierwsze wnioski z pilotażu nowego modelu opieki nad dorosłymi w kryzysie psychicznym, który trwa pół roku.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.12.2018
Opieka zdrowotna
W Polsce nadal działają pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, które nielegalnie, omijając ustawę świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne - alarmuje RPO. W jego ocenie problem wymaga pilnego rozwiązania bo w takich miejscach, poza jakąkolwiek kontrolą może dochodzić do naruszeń a nawet przypadków tortur.
Patrycja Rojek-Socha
20.12.2018
Opieka zdrowotna
Nasyłanie kontroli Sanepidu na gabinety pielęgniarskie w szkołach oraz oferowanie konkurencyjnych usług poza konkursami i pozbawianie pracy koleżanek - to działania nieetyczne i powinny podlegać karze - stwierdził Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2018
Zawody medyczne
Z powodu braku psychiatrów dziecięcych, został czasowo zawieszony oddział psychiatryczny dla dzieci w Józefowie. To ogromny problem nie tylko dla Mazowsza, ale także okolicznych województw. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiada, że resort chce odtworzyć oddział z zespołem z Józefowa w innym ze szpitali warszawskich.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna