Po siedmiu latach 64 tys. zakładów z których korzystają miliony osób w końcu będą miały w jednym rozporządzeniu określone wymogi sanitarne i higieniczne.  Bowiem od 1 stycznia 2012 r. odkąd przestało obowiązywać rozporządzenie z 2004 r.  nie ma jednego aktu określającego te standardy. Właściciele zakładów muszą ich szukać po różnych dokumentach lub liczyć na dobre traktowane przez sanepid. Są one bowiem rozproszone m.in. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  czy ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. To ma się zmienić.  Ministerstwo Zdrowia dostrzegło bowiem, że wzrasta liczba osób chorujących przede wszystkim na wirusowe zapalenie wątroby typu C, a także B oraz HIV. Wymogi w nowym rozporządzeniu, zwłaszcza dotyczące sterylizacji, mają zapobiec zarażaniu się nimi, ale także zmniejszyć ryzyko zakażenia grzybicą i wszawicą.

  

Nowe wymagania dotyczące sterylizacji

Projekt określa, że obiekty usługowe fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej mają być zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowiły wyodrębnioną część budynku lub lokalu i posiadały niezależne wejście. Opisuje też wymogi dotyczące instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacji, pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenia w meble umożliwiające działanie produktów biobójczych służących do dezynfekcji. Przede wszystkim jednak precyzuje, że narzędzia, które mogą naruszyć ciągłość tkanek ludzkich lub mają kontakt z błoną śluzową muszą być wysterylizowane. Można mieć własny sterylizator parowy albo trzeba skorzystać ze usług wyspecjalizowanych firm. Dokumenty potwierdzające sterylizację mają być przechowywane przez 10 lat.  Co więcej do projektu są dołączone dwa załączniki precyzujące zasady dekontamizacji, czyli tak naprawdę usuwaniu drobnoustrojów i substancji zagrażających zdrowiu oraz sterylizacji w zakładzie. Co więcej osoby, które będą przeprowadzać te czynności muszą przejść odpowiednie szkolenie.

Czytaj również: Siedem nowych zasad dla przedsiębiorców  >>

Dwa lata na dostosowanie się do nowych wymogów

Konsultowany właśnie projekt rozporządzenia ma wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. To może nastąpić już jesienią. Z tym, że personel będzie miał dwa lata na uzupełnienie kwalifikacji uprawniających do przeprowadzania sterylizacji w zakładzie. Tyle samo czasu będą mieli właściciele na wyposażenie zakładów w odpowiednie urządzenia.

 .