Rada posiada kompetencje w opiniowania rocznego planu działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym.
Kadencja Rady trwać będzie 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych i może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje i odwołuje minister zdrowia.

Przypomnijmy, że Agencja została powołana 22 marca br. Ma finansować badania naukowe w medycynie i naukach o zdrowiu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, że to instytucja, która przyniesie korzyści pacjentom i systemowi ochrony zdrowia, m.in. dzięki realizacji badań klinicznych, populacyjnych i epidemiologicznych. Działa w oparciu rządową ustawę o Agencji Badań Medycznych (ABM).

 

Agencja Badań Medycznych czeka na pieniądze na start - czytaj tutaj>>

Radosław Sierpiński, wcześniej pełnomocnik ministra zdrowia ds. powołania ABM, a teraz pełniący obowiązki prezesa Agencji (zgodnie z ustawą, może taką funkcję pełnić przez 12 miesięcy, a później musi być ogłoszony konkurs na prezesa) podał, że Ministerstwo Finansów przyznało 8 milionów na działalność w 2019 r. W pierwszym roku działalności instytucji ma zostać wynajęta siedziba oraz zatrudnione być ok. 30 osób.  

Rząd zdecydował - szef Agencji Badań Medycznych zarobi 26 tys. złotych - czytaj tutaj>>

 

Kto zasada w Radzie ABM

Miejsce w składzie Rady Agencji na lata 2019-2025 zajęli:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Professor Waldemar Priebe - Professor od Medicinal Chemistry; Departament of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Professor George Wilding - Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Professor Christopher JL Murray - The Chair and Professor of Global Healh at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE)  [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Dr n. med. Rafał Staszewski - Kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Wskazany przez Organizację Pacjencką - Fundację Urszuli Jaworskiej]

Zmiany w ustawie mają ułatwić niekomercyjne badania kliniczne - czytaj tutaj>>

PhD Michael J. Pencina - Vice Dean for Data Science and Information Technology; Proffesor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński - Kierownik Zespołu; Koordynator ds. terapii pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [Wskazany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii]

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński - Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński - Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz - Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz - Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Dr Aurelia Ostrowska - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej [ Wskazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej]

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie [Wskazany jako przedstawiciel dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia]

Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

Dr hab. n. med. , prof. nadzw.  Joanna Wierzbowska - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie [Wskazana przez Ministerstwo Finansów]

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek - Kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego [Wskazany przez Konfederacja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych]'