Wykonywanie obowiązków lekarza weterynarii jest w Polsce poddane regulacjom kilku ustaw. Przede...
14.08.2009
Od kilku lat prowadzone są w Polsce intensywne prace nad opracowaniem optymalnego systemu, który...
14.08.2009
W obowiązującym stanie prawnym nałożono na lekarzy prawo, ale i obowiązek doskonalenia zawodowego1....
07.08.2009
Szkodą w prawie cywilnym jest uszczerbek w dobrach prawnie chronionych, poniesiony wbrew woli...
31.07.2009
Zgodnie z art. 415 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z...
24.07.2009
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr...
24.07.2009
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996...
16.07.2009
Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej oparta jest na różnych podstawach prawnych, w...
10.07.2009
Podstawą przeprowadzenia jakiejkolwiek interwencji medycznej jest uzyskanie poinformowanej zgody...
Prawo.pl
10.07.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski