Poprzednio ceny za badania były różne w zależności od miejsca ich przeprowadzenia.  Teraz dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E opłata za badania lekarskie wynosiła maksymalnie 200 zł, zaś dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, - maksymalnie 250 zł.


Czytaj także: Badania okulistyczne kierowców dla określonych typów uprawnień >>>

Rozporządzenie określa również jednostki uprawnione do ich przeprowadzenia, podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy oraz określa nowe wzory stosowanych dokumentów Nowe rozporządzenie wprowadza ankietę dotyczącą stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu lekarskiemu, która będzie musiała być wypełniona zanim lekarz przeprowadzi badanie. Uwzględniono także nowe kategorie prawa jazdy, między innymi kategorie AM i A2, wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy (Dz. U. UE L 403 z 30.12.2006 r., str. 18 z późn. zm.).

Czytaj także: Badania lekarskie kierowców: ponowne badania w wyznaczonych ośrodkach >>>

Badaniom lekarskim podlegają między innymi osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem, osoby przedłużające ważność prawa jazdy określonej kategorii, osoby, które ubiegają się o przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem czy kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem w przypadku kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

Również 20 lipca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące badań psychologicznych kierowców.

Czytaj więcej na ten temat:
20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców >>>

Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną >>>