Badanie okulistyczne jest obowiązkowe w przypadku osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 12-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Konsultacja okulistyczna oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast są obowiązkowe w przypadku osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz instruktorów techniki jazdy.

Nowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 lipca 2014 r.

Wprowadziło między innymi stałe opłaty za badania w wysokości 200 zł.

Czytaj więcej: 20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>