Byłaby to pewna wariacja rozwiązania zastosowanego we Francji – systemu podwójnych cen na leki, w zależności, czy leki te sprzedawane byłyby w kraju, czy też przeznaczone na eksport.

Wprowadzenie takiego systemu byłoby uzasadnione na podstawie konieczności ochrony zdrowia i życia ludzkiego – braki leków są obecnie w naszym kraju bardzo istotnym problemem. Dodatkowym uzasadnieniem jest zasada solidarności społecznej – nie może być tak, że bogatsze państwa UE „żerują” na niskich cenach leków przeznaczonych na polski rynek i pozbawiają polskich pacjentów dostępu do leków. Co nam bowiem z niskich cen leków, jeśli tych leków nie można potem kupić w aptece?

Rozwiązanie problemu handlu równoległego lekami wymaga decyzji politycznej – czy chcemy zawalczyć o dobro pacjentów i ewentualnie bronić służących temu celowi rozwiązań przez Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy też wolimy zadowolić się status quo i godzić z tym, że część leków, przeznaczonych dla polskich pacjentów, trafia ostatecznie do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Idealne byłoby rozwiązanie tego problemu na poziomie unijnym, w drodze ustaleń podjętych między wszystkimi państwami członkowskimi. Jeśli jednak jest to niemożliwe, Polska powinna działać samodzielnie, w imię ochrony zdrowia i życia własnych obywateli.

Koordynacja polityk ochrony zdrowia wszystkich państw członkowskich, aczkolwiek byłaby z pewnością rozwiązaniem najlepszym i najbardziej odpowiadającym charakterowi Unii Europejskiej, nie jest rozwiązaniem jedynym. Możliwe jest również samodzielne działanie poszczególnych państw członkowskich, w ramach ich autonomii w dziedzinie organizacji narodowych systemów ochrony zdrowia oraz w celu ochrony pacjentów przed negatywnymi skutkami handlu równoległego lekami.

Największą wartością książki jest w mojej ocenie przedstawienie kompletu zagadnień prawnych związanych z handlem równoległym lekami – począwszy od regulacji prawa farmaceutycznego, przez zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, a kończąc na problemach związanych z koniecznością ochrony konkurencji. W ten sposób Czytelnik uzyskuje całościowy obraz zjawiska handlu równoległego w ujęciu prawnym i sam może ocenić skuteczność argumentów podnoszonych przez wszystkie strony sporu – dystrybutorów równoległych, producentów produktów leczniczych jak również organów administracji państwowej powołanych do nadzorowania obrotu produktami leczniczymi i zabezpieczenia dostępu do leków dla pacjentów.

Książkę polecam wszystkim osobom zainteresowanym handlem równoległym lekami – zarówno prawnikom obsługującym dystrybutorów równoległych i działających na rzecz producentów produktów leczniczych, jak też i nie prawnikom – zaangażowanym w handel równoległy przedsiębiorcom zajmującym się hurtowym obrotem lekami, farmaceutom, kadrze kierowniczej producentów leków czy też wreszcie decydentom w Ministerstwie Zdrowia i urzędnikom Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Książka jest dostępne w księgarni Profinfo

Michał Roszak – doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  (2003) oraz studiów LL.M. w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego na Ludwig-Maximilians Universität w Monachium (2005), docteur en droit Université de Rennes 1 we Francji. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.