Świętokrzyskie chce przyciągnąć filmowców

Samorząd terytorialny

Najciekawsze, przykładowe plenery filmowe regionu w specjalnym albumie zaprezentował Urząd Marszałkowski w Kielcach. Samorząd chce, by wydawnictwo z dołączoną płytą z przykładowymi produkcjami...

18.12.2015

Organy administracji nie prowadzą poradnictwa prawnego

Samorząd terytorialny

Zasady informowania stron i innych uczestników postępowania nie można rozciągać na obowiązek udzielania przez jakiekolwiek organy odpowiedzi na pytania zadawane zarówno w toku postępowania (przez...

18.12.2015

Status rolnika wyklucza prawo do zasiłku opiekuńczego

Samorząd terytorialny

W przypadku starania się rolnika o specjalny zasiłek opiekuńczy występuje konieczność złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

17.12.2015

Wojewoda śląski chce wdrożyć pakiet społeczno-obywatelski

Samorząd terytorialny

Nowy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapowiedział wdrożenie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pakietu rozwiązań, które miałyby pomagać osobom kontaktującym się z urzędem w kompleksowym rozwiązywaniu...

17.12.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski