Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które miało miejsce 12 października br. w Słupsku, ustalono, iż rady miast członkowskich powinny podejmować uchwały popierające wniosek, który rada miejska Inowrocławia złożyła w Trybunale Konstytucyjnym. Przygotowany będzie specjalny wzór dokumentu, który następnie powinien być przesłany bezpośrednio do Trybunału.


W podobnym tonie wypowiadali się obecni na posiedzeniu członkowie przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO). Jak czytamy na stronie internetowej ZMP, w ich opinii konieczne jest wprowadzenie do ustawy przepisu umożliwiającego stosowanie zamówień wewnętrznych in house na odbiór odpadów. „Chcemy obronić majątek gmin – zapowiedział Władysław Kącki, członek Zarządu KIGO. - Nasze zakłady nie są w stanie zejść poniżej kosztu wykonywania danej usługi, co spowoduje zmniejszenie wartości zakładów i w konsekwencji ich sprzedaż. W jego opinii wieloletnie nakłady samorządów na stworzenie sprawnie funkcjonujących systemów gospodarki odpadami mogą zostać zaprzepaszczone.

Ciekawą propozycję wystosował Tomasz Uciński, prezes Zarządu Głównego KIGO. Jego zdaniem należy zmniejszyć koszty ponoszone przez mieszkańców poprzez większe zaangażowanie w system gospodarki odpadami producentów opakowań, a także rozwijać sektor gospodarki odpadami. W Polsce powinny powstać zakłady wykorzystujące odpady mające wartość energetyczną (paliwo z odpadów). KIGO zapowiedziała współpracę z Komisją Gospodarki Komunalnej ZMP nad wypracowaniem wspólnych rozwiązań. Temat ma być rozwijany w listopadzie podczas Targów GMINA w Poznaniu.

Źródło: www.miasta-polskie.pl