"Nie będziemy dokonywać kolejnej nowelizacji. Skupimy się na nowym sposobie zarządzania" - powiedział Stanisław Gawłowski rozpoczynając swoje wystąpienie. Podkreślił, że nowe Prawo wodne ma uporządkować gospodarkę wodną w naszym kraju. Proponowane zmiany wprowadzą zupełnie nowy model zarządzania i finansowania gospodarowania i zarządzania wodami. Najważniejszą zmianą jest rozdzielenie kompetencji w zakresie zarządzania i planowania w gospodarce wodnej od utrzymania wód i majątku gospodarki wodnej wraz z realizacją inwestycji. Należy więc uprościć strukturę organizacyjną administracji publicznej w tym zakresie.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>