"Nie będziemy dokonywać kolejnej nowelizacji. Skupimy się na nowym sposobie zarządzania" - powiedział Stanisław Gawłowski rozpoczynając swoje wystąpienie. Podkreślił, że nowe Prawo wodne ma uporządkować gospodarkę wodną w naszym kraju. Proponowane zmiany wprowadzą zupełnie nowy model zarządzania i finansowania gospodarowania i zarządzania wodami. Najważniejszą zmianą jest rozdzielenie kompetencji w zakresie zarządzania i planowania w gospodarce wodnej od utrzymania wód i majątku gospodarki wodnej wraz z realizacją inwestycji. Należy więc uprościć strukturę organizacyjną administracji publicznej w tym zakresie.

Dla samorządów najważniejszą zmianą będzie podział wód na wody „samorządowe” i „rządowe”. „Wody samorządowe” zostaną przydzielone do zarządzania samorządom wojewódzkim. Te wody to rzeki i kanały o znaczeniu regionalnym i lokalnym. „Wody rządowe” zostaną przypisane do zarządzania nowoutworzonym zarządom. „Wody rządowe” to przede wszystkim wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych całego kraju oraz ochrony przeciwpowodziowej skupione w zlewniach Wisły i Odry. "Za całość „wody rządowej” czy „samorządowej” będzie odpowiadał jeden podmiot. To znaczy, że marszałek albo zarząd dorzecza będzie odpowiedzialny zarówno za wodę w korycie, za teren międzywala i za wały przeciwpowodziowe" – podkreślił wiceminister.


Źródło: www.mos.gov.pl