Seminaria mają na celu przybliżenie tematyki PPP i wskazanie korzyści płynących z tej formy realizacji inwestycji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Spotkania odbędą się w siedzibie Centralnego Punktu Informacyjnego, ul. Żurawia 3/5 w Warszawie w godz. 9.00-16.00.

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
- PPP - wprowadzenie do problematyki (regulacje prawne, zasada korzyści, w tym zasada zachowania interesu publicznego podmiotu publicznego, najważniejsze pojęcia ustawowe, w tym wynagrodzenie, zasada podziału ryzyka, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne);
- wdrażanie projektów typu PPP krok po kroku – ścieżka dojścia, omówienie procedury wyboru partnera prywatnego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
- projekty PPP a Fundusze Europejskie (zasada finansowania projektów hybrydowych, obliczanie luki finansowej w projekcie PPP);
- umowa o PPP (tryby wyboru partnera, czas trwania kontraktów PPP, zawarcie/zerwanie umowy PPP, obowiązki stron);
- dotychczasowe polskie doświadczenia w zakresie PPP – uwarunkowania rynkowe, analiza zawartych umów, nadchodzące projekty – studia przypadków.

Źródło: www.ppp.gov.pl