Kontrola placówki oświatowej

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może powołać komisję do przeprowadzenia kontroli w placwce na podstawie art. 34a ustawy o systemie oświaty, jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wystąpił dyrektor...

03.09.2010

Gminna dotacja dla przedszkoli: weryfikacja wysokości

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma obowiązek weryfikować wysokość dotacji obliczonej na podstawie przewidzianych wydatkw, do wysokości wydatkw faktycznie poniesionych za dany rok budżetowy, tak w przypadku dotacji dla...

02.09.2010

Wydłużenie terminu wycinki drzew

Samorząd terytorialny

Czy można zwrcić się z wnioskiem o wydłużenie terminu wycinki drzew zamieszczonego w zezwoleniu?

30.08.2010