Wielkopolskie: Nowe Skalmierzyce wyemitują obligacje

Finanse samorządów

Samorząd gminy i miasta Nowych Skalmierzyc (Wielkopolska) podpisał umowę w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości 7 mln zł. Od 10 lat jest to czwarta w historii tej gminy emisja papierów...

27.02.2012

MF widzi pole do porozumienia ws. reguły wydatkowej

Finanse samorządów

Istnieje duże pole do porozumienia w sprawie reguły wydatkowej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - uważa wiceminister finansów Hanna Majszczyk. W tym i przyszłym tygodniu mają odbyć się...

15.02.2012

W 2011 r. deficyt w JST wyniósł 10,2 mld zł

Finanse samorządów

Według wstępnych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniósł 10,2 mld zł.

15.02.2012

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego bez VAT

Finanse samorządów

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej wieczystego użytkownika nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ani żadnej innej czynności...

26.10.2011

Dofinansowanie usuwania azbestu jest zwolnione z PIT

Finanse samorządów

Dofinansowanie osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

26.10.2011

Podatnik musi wiedzieć, że pismo czeka na niego na poczcie

Finanse samorządów

Organ podatkowy nie może twierdzić, że jego decyzja została doręczona podatnikowi, jeżeli nie potrafi wykazać, iż poczta zawiadomiła adresata o nadejściu tej decyzji i miejscu, gdzie można je odebrać...

25.10.2011

Dostawa wody na terenie gmin bez CIT

Finanse samorządów

Związek międzygminny jest uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od dostaw wody i odbioru ścieków z całego terenu swojego działania.

23.10.2011

Remont nie wpływa na stawkę podatku od nieruchomości

Finanse samorządów

Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usługową, nie powoduje, iż budynek taki nie jest i nie może być...

14.09.2011