Sankcje za gospodarowanie odpadami z naruszeniem prawa

Samorząd terytorialny Środowisko

Surowe sankcję grożą za nieprzestrzeganie prawa w zakresie gospodarowania odpadami – przestrzega Inspekcja Ochrony Środowiska. I przypomina o karach za wynikające z tego zagrożenie dla środowiska.

14.12.2018

TK: wpływy z opłat i kar za usunięcie drzewa nie należą się marszałkowi

Środowisko

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Prawo ochrony środowiska nie narusza zasady adekwatności oraz samodzielności finansowej samorządu. Wpływy z kar i opłat za usunięcie drzewa lub krzewu są przychodem NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich, a samorząd województwa otrzymuje rekompensatę za wykonanie zadania.

13.12.2018

NIK: Gminy zbyt łatwo umarzały zaległości podatkowe

Finanse samorządów

Zaległości podatkowe umarzano przedsiębiorcom dowolnie i łamiąc prawo - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, która zbadała dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych gmin. Izba nie wyklucza występowania przy tym mechanizmów korupcjogennych.

13.12.2018

Wiceprzewodniczący rady powiatu nie może być członkiem zarządu

Samorząd terytorialny

W jednym z powiatów wiceprzewodniczący rady został członkiem zarządu powiatu. MSWiA podkreśla, że to niezgodne z prawem, ponieważ według ustawy radny nie może pracować w samorządzie ani nie może też pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Podobnie jest w innych szczeblach samorządu.

12.12.2018

Grzywny za wejście do Puszczy Białowieskiej? SN: nie było podstaw

Środowisko

Chodzi o trzy osoby w tym operatora telewizji, które w 2017 r. weszły na teren Puszczy Białowieskiej gdzie trwała wycinka drzew. Sąd Najwyższy uznał, że sąd w Hajnówce nie miał prawa w trybie nakazowym ukarać ich grzywnami. Dwie sprawy zwrócił, w jednej zdecydował o uniewinnieniu.

11.12.2018

Rząd chce zmian w zasadach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Budownictwo

Składanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, gdy nie został na niej zrealizowany cel publiczny będzie możliwe w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli od uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu minęło już 20 lat. Tak wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

11.12.2018

RPO odwołuje się do sądu ws. spotu wyborczego PiS

Wybory

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie spotu wyborczego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, o co wnioskował rzecznik praw obywatelskich, którego zdaniem spot nawoływał do nienawiści.

10.12.2018

Poważne zastrzeżenia NIK do działań obronnych państwa

Samorząd terytorialny

Działania resortu obrony narodowej w zakresie współpracy z organizacjami proobronnymi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Współpraca z wojskiem nie miała natomiast żadnych podstaw prawnych. Zastrzeżenia miały do niej m.in. sojusznicy NATO. Potwierdza to Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

10.12.2018

Nie ma samorządów bliskich bankructwa, ale 43 mogą być w grupie ryzyka

Finanse samorządów

Eksperci alarmują o rosnących dysproporcjach między dochodami i wydatkami samorządów. Najsłabsze są małe gminy i powiaty, ale bankrutem może być też duże miasto. Zdaniem samorządowców, zagrożenie stwarza nagły wzrost kosztów, np. przegrany duży spór sądowy, konieczność zwrotu dotacji z Unii Europejskiej czy… drastyczna podwyżka cen energii, która może uderzyć w przyszłym roku.

10.12.2018

MIiR: Miasta mogą wykorzystać koncepcje smart city do poprawy klimatu

Środowisko Nowe technologie

Resort rozwoju podkreśla, że koncepcje inteligentnego miasta spełniają dużą rolę w działaniach na rzecz klimatu i namawia samorządy do ich wykorzystywania. Przypomina też, że oferuje wsparcie finansowe dla działań na rzecz zintegrowanego podejścia do planowania i przekształcania miasta.

08.12.2018

Posłowie nie będą interweniować w sprawie niedofinansowania lokalnych placówek kultury

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Niskie zarobki i zła sytuacja kadrowa w instytucjach kultury to „ustawianie kultury na końcu łańcucha pokarmowego” - twierdzą ich pracownicy. A eksperci potwierdzają, że pozycja pracowników samorządowych placówek kultury jest gorsza niż pracowników samorządowych. Interwencję w tej sprawie chciała podjąć grupa posłów, ale nie zyskało to uznania sejmowej komisji.

07.12.2018