W poniedziałek do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Projekt ten przewiduje przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Czytaj również: Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach>>

W tym celu jego autorzy chcą zmienić m.in. art. 155 ust. 1 oraz ust. 2-4 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z propozycją, organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy będą obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej nie od 1 października 2021 r., jak przewiduje  ustawa z 18 listopada 2020 r., która co do zasady miała zacząć obowiązywać 1 lipca 2021 r., ale od 5 lipca 2022 r.

Od tego dnia (a nie od 1 stycznia 2022 r., jak mówi ustawa) także organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Przesunięcie to będzie też dotyczyło Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Celem projektu jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Jak wyjaśniają dalej jego autorzy, długotrwała pandemia COVID-19 utrudniła przeprowadzenie szerokich testów przed udostępnieniem usług, jak również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.