Śląski Związek Gmin i Powiatów w piśmie do Jarosława Gowina, wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii domaga się podjęcia pilnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania bazy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą pojawić się wraz z jej uruchomieniem w planowanym terminie.  Propozycje te sformułowano na podstawie informacji uzyskanych podczas szkolenia z zakresu funkcjonowania CEEB, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) dla przedstawicieli gmin z województwa śląskiego w 16 czerwca 2021 r.

Czytaj: Od lipca gminy mają spisywać źródła ciepła w domach, ale nie są przygotowane>>
 

Urzędnikom gminnym brakuje profesjonalnych szkoleń z CEEB

Związek zwraca uwagę, że szkolenia prowadzone przez GUNB z wprowadzania danych z deklaracji mieszkańców do CEEB są prowadzone tuż przed wejściem w życie obowiązku uzupełniania bazy, czyli zdecydowanie zbyt późno, by dało się w pełni profesjonalnie przygotować urzędników do prawidłowej obsługi bazy. Samo szkolenie kładzie nacisk wyłącznie na aspekty praktyczne dotyczące zasilania bazy, jest zbyt syntetyczne i prowadzone dla zbyt dużej grupy uczestników (jednocześnie dla ok. 400 osób).

Zdaniem związku przy tak skrótowo przeprowadzonym szkoleniu i braku możliwości uzupełnienia wiedzy przez urzędników gminnych, nie są oni obecnie w stanie posiadać wystarczających kompetencji do wsparcia mieszkańców w tym obowiązku. Tym bardziej, że GUBN na swojej stronie internetowej na wyrost informuje mieszkańców – użytkowników bazy, że wszelkie informacje na temat jej funkcjonowania pozyskają od urzędników.

ŚZGiP pisze, że w rezultacie, uczestnicy szkolenia dla gmin z województwa śląskiego nie uzyskali odpowiedzi na zadane w jego trakcie pytania. Przedstawiciele gmin członkowskich Związku odnieśli również wrażenie, że prezentowana podczas szkolenia baza danych nie była wersją finalną - niektóre funkcjonalności nie uruchamiały się w trakcie minipokazu.

Nie będzie pieniędzy na dodatkowych pracowników

Związek wytyka, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego błędnie informuje na swojej stronie internetowej, że to gminy nie otrzymują środków finansowych na prowadzenie zasilania bazy deklaracjami, z uwagi na to, że obowiązek inwentaryzacji wynika bezpośrednio z programów ochrony powietrza. Zdaniem samorządów taki obowiązek nie wynika z przyjętych programu.

Przedstawiciele związku Gminy piszą, że do dzisiaj nie otrzymały deklarowanych przez GUNB „urządzeń mobilnych (tabletów) z dostępem do internetu oraz funkcją druku” aby „osiągnąć cele projektu, obsłużyć zapotrzebowanie na inwentaryzację budynków oraz maksymalnie przyspieszyć i usprawnić jej realizację”. Apelują więc o jak najszybsze przekazanie do samorządów gminnych w/w urządzeń.

 

Gminy chcą dedykowanej infolinii dla mieszkańców i urzędników

- Proponujemy, aby GUNB uruchomił specjalną, dedykowaną infolinię, przynajmniej dwa numery dla każdego województwa,, dzięki której mieszkańcy będą mogli uzyskać stosowne informacje bezpośrednio u odpowiedzialnych za utworzenie i działanie bazy przedstawicieli Głównego Urządu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie, podobnie jak w Programie „Czyste Powietrze” powinny zostać uruchomione specjalne infolinie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających dane do CEEB – mówi Piotr Kuczera przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Z przedstawionego podczas szkolenia narzędzia wynika, że w CEEB istnieje możliwość wpisywania w kluczowych polach informacyjnych danych w postaci „opis tekstowy”. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne: zebrane w ten sposób dane, w szczególności dla budynków wielorodzinnych, będą bezużyteczne.

Zone.gubn.gov.pl strona, która nic nie mówi

Samorządowcy ze Śląska zwracają ponadto uwagę, iż strona internetowa, dedykowana mieszkańcom, do której odnoszono się w trakcie prowadzonych szkoleń, posiada nieintuicyjny adres, niekojarzący się z niczym mieszkańcom i wprowadzający dodatkowy chaos informacyjny – tj. https://zone.gunb.gov.pl/.