Program skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Pielęgnowanie kultury, tradycji, pamięci historycznej

Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Mogą to być różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, projekty literackie i publicystyczne, produkcje filmowe, inicjatywy dotyczące nauki, edukacji i oświaty, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

Wydatki, które mogą być finansowane z grantu, obejmują: materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych; podróże, transport uczestników projektu, przewóz materiałów; promocję projektu; koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów; wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie jest możliwa.

Jury będzie wybierać spośród projektów, zwracając uwagę na następujące kryteria:

  • potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej;
  • jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
  • zaangażowanie lokalnej społeczności;
  • atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.

 

Granty w wysokości od 5 do 40 tys. zł

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:

  • od 5 do 10 tys. złotych,
  • od 10 do 20 tys. złotych
  • od 20 do 40 tys. złotych.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, w terminie do 31 lipca 2021 r. 

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 października 2021 r. do 15 października 2022 r.  Więcej informacji na stronie: Rozgrzewamypolskieserca.pl