Daleka droga do urny zniechęca do głosowania

Wybory

Lokal wyborczy oddalony o kilkanaście kilometrów, zwłaszcza przy braku autobusu, skutecznie zniechęca do głosowania. Problem dotyczy głównie mniej zaludnionych okolic. Po zmianie prawa wyborczego gminy odsunięto od ustalania siedzib komisji wyborczych, mimo że to one najlepiej wiedzą, dokąd łatwiej się dostać. A wkrótce kolejne wybory - w maju wybierzemy prezydenta RP.

14.01.2020

Gminy czekają na dane i nowy wzór wyliczeń poziomu recyklingu

Samorząd terytorialny Środowisko

Nie wiadomo, jak ostatecznie będzie wyglądał nowy wzór do obliczeń poziomu recyklingu, ale gminy są pewne, że jedynym sposobem na osiągnięcie wymaganych wskaźników jest minimalizacja odpadów zmieszanych. Czekają teraz na dane niezbędne do oszacowania poziomów za 2019 rok. W tym roku, jeśli nie osiągną wymaganych poziomów, będą narażone na kary.

13.01.2020

Wszyscy wojewodowie już powołani

Administracja publiczna

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczył akty powołania dwóm nowym wojewodom. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Ewa Leniart została wojewodą podkarpackim oraz Władysław Dajczak - wojewodą lubuskim. Publikujemy aktualną listę wojewodów.

10.01.2020

Luka w prawie - rozliczenie usług koronera z problemami

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Powiat nie może wpisać do budżetu wydatków na pokrycie kosztów stwierdzenia zgonu - uznał organ nadzoru. Starostwo jest zdania, że podejmowało ryzyko związane z dyscypliną finansów publicznych, ale ostatecznie usunęło zapis. Projekt nowej ustawy regulującej kwestie stwierdzania zgonu w sytuacjach szczególnych jest konsultowany, tymczasem wciąż obowiązują przepisy sprzed ponad pół wieku.

10.01.2020

Odpady i oświata wśród najważniejszych tematów prac sejmowej komisji samorządu

Samorząd terytorialny

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęła harmonogram pracy od stycznia do 31 lipca 2020 roku. W pierwszym półroczu posłowie zajmą się między innymi gospodarką odpadami, niedofinansowaniem oświaty oraz planami obchodów 30 rocznicy pierwszych wyborów do rad gmin.

09.01.2020

Gminy nie są chronione przed nadużywaniem prawa do informacji publicznej

Samorząd terytorialny

Samorządy muszą udzielać informacji publicznej, ale nadmiar wniosków może zakłócać ich funkcjonowanie. Mówią nawet o paraliżu i dręczeniu. Ludzie pytają głównie o finanse i nagrody dla pracowników, większość wniosków pochodzi jednak od firm. Rozwiązaniem problemu może być udostępnianie informacji w BIP, o czym urzędy zapominają.

09.01.2020

Ciężarówka nie przejedzie, jeśli uzna tak zarządca drogi

Samorząd terytorialny

Konieczność uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdów ciężkich ma zostać zniesiona. Jednak zakaz poruszania się po danej drodze takiej ciężarówki będzie mógł wprowadzić zarządca drogi, na przykład samorząd uchwałą. Będą też przewidziane kary administracyjne za naruszenie zakazu ruchu.

08.01.2020

Akcja Masz głos przypomina uczestnikom o zadaniach do wykonania w styczniu

Samorząd terytorialny

Uczestnicy akcji Masz głos – grupy lokalne, koła gospodyń wiejskich, młodzieżowe rady gminy, seniorzy, ruchy miejskie, sołtysi – powinni w styczniu przygotować podsumowanie cząstkowe. Mogą też opublikować informacje o dotychczasowych działaniach i zamówić materiały promocyjne.

07.01.2020

Regulaminy utrzymania czystości na bakier z prawem

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy muszą dostosować regulaminy utrzymania czystości i porządku - mają na to jeszcze czas, ale wiele uchwał już wydano. Zdarza się, że wadliwie określają w nich na przykład rodzaje odpadów zbieranych selektywnie albo nie określają koniecznych elementów wskazanych w ustawie. Skutkuje to nieważnością uchwał.

07.01.2020

W Gliwicach i Nowej Soli wybrano nowych prezydentów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wybory

Adam Neumann został w niedzielę wybrany prezydenta Gliwic, a Jacek Milewski na prezydenta Nowej Soli. W obu miastach przedterminowe wybory zostały przeprowadzone w związku z tym, że wybrani podczas wyborów samorządowych z 2018 roku prezydenci - Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz - zostali jesienią ubiegłego roku wybrani do Senatu. 

06.01.2020

Rząd zapowiada ułatwienia dla inwestycji publiczno-prywatnych

Zamówienia publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Pracujemy nad tym, aby więcej było inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak poinformowała, jej resort przygotowuje przepisy mające ułatwiać wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego do prowadzenia inwestycji.

05.01.2020

Płace w administracji wyższe i rosną szybciej niż w sektorze prywatnym

Administracja publiczna Prawo pracy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w trzech kwartałach 2019 roku wyniosło 5409,24 złotych – wynika z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do 2018 roku wzrosło o 8,3 procent. Było też wyższe o prawie 700 zł niż w sektorze prywatnym.

04.01.2020

Tylko do 7 stycznia samorządy mogą wnioskować do programu Senior+ na 2020 rok

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Gminy, powiaty i województwa, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub gdzie brak jest usług pomocy społecznej tego typu, mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

03.01.2020

Sprzedaż działki wymaga przetargu, ale gminy korzystają z wyjątków

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zbycie nieruchomości przez gminę powinno odbywać się w drodze przetargu, a wyjątki od tej zasady należy interpretować wąsko. Samorządy wykorzystują jednak możliwości trybu bezprzetargowego, ale ustalenie, czy spełnione zostały przesłanki jego zastosowania, jest trudne.

03.01.2020

Mieszkaniec niesłusznie skazany za nagrywanie obrad komisji rady

Samorząd terytorialny

Prawo pozwala na nagrywanie posiedzeń komisji rady gminy, ale radni gminy Bielsk Podlaski byli temu przeciwni i wezwali policję, kiedy jeden z mieszkańców włączył dyktafon. Został skazany, ale po interwencji Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska mieszkańca uniewinniono.

02.01.2020

Radni nie radzą sobie z regułami ochrony danych osobowych

Samorząd terytorialny RODO

W pewnych kontekstach przetwarzania danych osobowych radny jest samodzielnym administratorem i musi dbać o ich ochronę. Tymczasem radni nie są przygotowani do realizacji swoich uprawnień informacyjnych. Wielu nie ma świadomości, że przetwarzają dane osobowe i sądzi, że wykonywane przez nich czynności każdorazowo są przetwarzaniem danych przez… radę lub sejmik.

02.01.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski