W stolicy opłata za grunty pod garażami będzie podlegać bonifikacie

Budownictwo

Radni Warszawy zdecydowali o rozszerzeniu zakresu bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności o garaże i miejsca postojowe. W związku ze zmianą prawa urzędy stołecznych dzielnic rozpoczęły już wydawanie zaświadczeń o przekształceniu mieszkańcom.

22.02.2019

Za wcześnie na strefy bez samochodów w polskich miastach

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządy mogą wprowadzać strefy czystego transportu, ale zdaniem ekspertów nie jesteśmy jeszcze na nie gotowi. Lepiej stopniowo zamykać miasta, wprowadzając kolejne restrykcje, począwszy od zakazów wjazdu najstarszych i najbardziej „trujących” aut. A samochodów zeroemisyjnych jest w Polsce wciąż za mało.

22.02.2019

Gminy wiejskie oczekują uregulowania zasad przejmowania ich przez miasta

Samorząd terytorialny

Konieczne są dokładniejsze regulacje dotyczące zmian granic gmin - uważają wójtowie i eksperci. Ich zdaniem w procesach zmierzających do przejęcia miejscowości niezbędne jest precyzyjne rozwiązanie kwestii majątkowych. Jak się okazuje, w niektórych przejętych gminach dotąd nie nastąpiły rozliczenia finansowe.

21.02.2019

Samorządy będą bardziej decydować o podziale budżetów obywatelskich

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Możliwość dowolnego podziału gminy umożliwi finansowanie projektów na niedoinwestowanych terenach, które rozwijają się zbyt wolno. Zdaniem ekspertów gminy powinny mieć więcej swobody w ustalaniu warunków rozdziału środków z budżetu obywatelskiego. W tym kierunku zmierza projekt nowej ustawy.

20.02.2019

Rząd zapowiada wsparcie nowych źródeł energii i poprawy jakości powietrza

Środowisko

Trwają prace nad rozszerzeniem katalogu prosumentów, czyli indywidualnych producentów energii - będą nimi mogły być również samorządy oraz małe i średnie firmy. Tymczasem NFOŚ ogłosił dwa programy na wsparcie dla przemysłu energetycznego i walkę ze smogiem. Nabory wkrótce.

19.02.2019

Nowy obowiązek - raport o stanie gminy. Miasta proponują wzór

Samorząd terytorialny

Raport o stanie gminy, powiatu i województwa to nowy obowiązek, który od tego roku samorządy muszą wypełnić. Prawo nie wskazuje wzoru dokumentu, Związek Miast Polskich proponuje więc przykładowe założenia. Dokument musi być przedłożony przez organ wykonawczy radzie lub sejmikowi do 31 maja.

19.02.2019

Będzie więcej pieniędzy na drogi lokalne

Samorząd terytorialny

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zwiększy pulę środków na drogi samorządowe do 6 mld zł. Wkrótce ruszy nabór wniosków dla gmin i powiatów na dofinansowanie inwestycji drogowych na 2019 rok.

18.02.2019

Opłata za przyłączenia do sieci wodno–kanalizacyjnej jest jedna

Budownictwo

Wraca sprawa dodatkowej opłaty tzw. „przyłączeniowej” nielegalnie pobieranej przez gminy. Po skargach pokrzywdzonych mieszkańców Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajęło się tym problemem i zapowiedziało prace zmierzające do zmiany przepisów.

18.02.2019

Wójt prosi mieszkańców o ratowanie gminy w kryzysie

Finanse publiczne

Darowizny mieszkańców na rzecz gminy z problemami finansowymi są zgodne z prawem, ale nieco nieetyczne. Są inne sposoby walki z zadłużeniem samorządu. Według informacji RIO gmina jest jednak w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.

15.02.2019

Mieszkanie plus z partnerem prywatnym to dwie pieczenie na jednym ogniu

Budownictwo

Oferujący mieszkania na wynajem program Mieszkanie plus finansowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym minimalizuje ryzyko przedsiębiorcy. Korzysta też samorząd, który musi tylko zapewnić grunt i najemców. Ekspertów dziwi, że tak późno dostrzeżono zalety tej formuły.

15.02.2019

Dowodu auta nie trzeba wozić, ale czasem znika wirtualne badanie

Administracja publiczna

Starostwa potwierdzają, że CEPIK działa o niebo lepiej niż np. rok temu. Jednak są sygnały o przypadkach braku informacji o badaniu technicznym pojazdu w systemie. Ministerstwo Cyfryzacji stanowczo temu zaprzecza. Zdaniem resortu system działa bez zarzutu.

14.02.2019

RODO ma chronić przed przekroczeniem cienkiej granicy nadużycia monitoringu

Samorząd terytorialny RODO

Czy im więcej kamer, tym mniejsza przestępczość? Spór o to trwa właśnie w Krakowie. Jak zauważają eksperci, monitoring wizyjny w miejscu publicznym dotyka problemu ochrony danych osobowych. Na drugiej szali jest walka z zagrożeniami porządku publicznego i bezpieczeństwa.

13.02.2019

MRPiPS: W tym roku może powstać prawie 250 nowych domów i klubów dla seniora

Pomoc społeczna Finanse samorządów

Do samorządów może trafić nawet 62,6 mln zł na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pieniądze będą przyznawane w ramach programu "Senior plus".

12.02.2019

Watchdog wyszkoli, jak kontrolować działania władz lokalnych

Samorząd terytorialny

Sieć Obywatelska Watchdog Polska będzie edukowała mieszkańców, jak działać w sytuacjach, gdy samorząd nie konsultuje swoich decyzji. Kolejna edycja Szkoły Inicjatyw Strażniczych ma rozwijać wiedzę na temat wolności słowa i prawa do informacji publicznej.

12.02.2019

Będą pieniądze dla firm inwestujących w średnich miastach

Małe i średnie firmy

Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić innowacje w firmach działających w miastach średniej wielkości, szczególnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych, mogą liczyć na wsparcie. Wkrótce nabór wniosków w programie Inteligentny Rozwój, kolejny za pół roku.

12.02.2019