Powołanie Państwowego Lotnictwa Przeciwpożarowe to projekt Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Jak pisaliśmy w Prawo.pl kilka dni temu, taki podmiot, miałby działać według modelu, na podstawie którego działa Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Ani  lotnictwo państwowe, ani wojskowe nie jest przygotowane do gaszenia pożarów – mówi Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych.

Czytaj: ​Z dołu ma kto gasić pożar, z góry wciąż system nie działa>>
 

Dziś własny system ochrony lotniczej mają tylko Lasy Państwowe.  Co roku około 30 mln zł przeznaczają na czarterowanie ok. 30 samolotów i śmigłowców gaśniczych oraz patrolowych, które wykorzystywane są także do zabiegów agrotechnicznych w lasach. Przetargi na 6-miesięczne zabezpieczenie lotnicze organizują dorocznie poszczególne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. Co do zasady, tak wyczarterowane jednostki lotnicze powinny uczestniczyć w gaszeniu lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (ok. 23 proc. powierzchni Polski), ale wspierają strażaków wszędzie tam, gdzie trzeba walczyć z pożarami innych lasów i pól, gruntów gminnych, parków narodowych.
 

MSWIA ma inne priorytety

Ministerstwo wyjaśnia, że koncepcja powołania państwowego podmiotu ukierunkowanego na działania w akcjach gaśniczych pożarów wieloobszarowych oraz realizujących zdania agrolotnicze, prewencyjne, patrolowo-obserwacyjne, szkoleniowe i serwisowe była przedmiotem szczegółowych prac analitycznych w MSWIA, jak również z uwagi na międzyresortowy charakter inicjatywy - uzgodnień prowadzonych z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych.

- Z przekazanych w tej sprawie stanowisk i opinii wynika, że powołanie podmiotu państwowego lotnictwa przeciwpożarowego oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska i działalności usługowo-szkoleniowej nie jest w tej chwili obecnej rozwiązaniem funkcjonalnym – wyjaśnia Dariusz Nowak dyrektor departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA.

Resort wskazuje perzy tym na cztery argumenty:

  • racjonalność wydatkowania środków publicznych na cel związany z zabezpieczeniem pokrywania kosztów funkcjonowania takiego podmiotu, w tym nakładów na flotę statków powietrznych, personel lotniczy i techniczny, niezbędne szkolenia oraz utrzymanie i serwisowanie sprzętu i opłaty miejsc jego stacjonowania;
  • problem prawnej weryfikacji możliwości finansowania takiego pomiotu z budżetu państwa;
  • stanowiska resortu klimatu i środowiska odnośnie braku zapotrzebowania na działalność związaną z usługami agrolotniczymi, patrolowymi i prewencyjnymi (opryski) realizowaną w sposób stabilny na zasadach określonych w ustawie o lasach;
  • przyjęte w resorcie spraw wewnętrznych i administracji priorytety w zakresie taktyki działań gaśniczych pożarów wieloobszarowych w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

 

Większa współpraca z policją, wojskiem i Państwowymi Sieciami Elektroenergetycznymi

Dariusz Nowak informuje, że obecnie działania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej koncentrują się na zwiększeniu potencjału sił i środków możliwych do wykorzystania w przypadku pożarów ujętych w klasyfikacji jako bardzo duże. Posunięcia te, ukierunkowane są na wzmocnienie już funkcjonujących procedur współdziałania z Policją, w szczególności poprzez zakup kompatybilnych ze statkami powietrznymi policji zbiorników "Bambi Bucket" o pojemności 1500 i 2900 litrów, pozwalających na prowadzenie działań gaśniczych pożarów wielkopowierzchniowych oraz miejsc trudno dostępnych m.in turbin wiatrowych, obiektów technologicznych i przemysłowych, terenów górzystych, a także rozwijanie analogicznego współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP w wykorzystaniu ich sił powietrznych.

 

- Mając na uwadze korelację potencjału Państwowej Straży Pożarnej i Sił Zbrojnych RP, podjęte zostały działania mające na celu przygotowanie i wdrożenia procedury współdziałania obu formacji w zakresie wykorzystania statków powietrznych sił zbrojnych podczas działań ratowniczych, z uwzględnieniem zbiorników „Bambi Bucket", a także opracowanie jednolitych zasad organizacji łączności oraz procesu szkoleniowego – informuje Dariusz Nowak.

Ponadto w ramach prowadzonej w Komendzie Głównej Państwowej Straży analizy w zakresie możliwości użycia statków powietrznych innych krajowych podmiotów do wykonywania zasad gaszenia pożarów z powietrza nawiązano współpracę z Państwowymi Sieciami Elektroenergetycznymi SA, która docelowo ma zapewnić dysponowanie do działań ratowniczo-gaśniczych statków powietrznych spółki.