Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w I kwartale br. samorządy osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 83 mld zł (tj. 27,4 proc. planu). Oznacza to, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonane dochody były teraz wyższe o 8,2 proc.

Z kolei dochody własne JST zostały zrealizowane w wysokości 37.7 mld zł, tj. na poziomie 26,2 proc. planu. W porównaniu do I kwartału 2020 r. były one wyższe o 12,9 proc.
Paweł Borys prezes PFR napisał na Twitterze, że pomimo pandemii samorządy w ostatnich czterech kwartałach utrzymały inwestycje na wysokim poziomie blisko 50 mld zł. Jego zdaniem nastąpiła bardzo silna poprawa wyników zwłaszcza w pierwszym kwartale 2021 r. A samorządy uzyskały jednocześnie „historycznie rekordową nadwyżkę ponad 10 mld zł”.

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że łączna kwota wydatków samorządów w I kwartale br. wyniosła prawie 68.3 mld zł, co stanowiło 20,5 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 2,1 procent.

Co trzecia gmina straci płynność finansową>>

Według danych za I kwartał 2021 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 14,2 mld zł. Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło prawie 88,4 mld zł i stanowiło 29,2 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 9 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie 2020 r. oraz niższe o 1,6 proc. w stosunku do zadłużenia na koniec 2020 r.