Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on  jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.
Dofinansowanie obejmuje m.in. transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag. Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za 1Mg usuwanych odpadów.
Umowy będą podpisywane do końca marca 2022 roku,  natomiast wydatkowanie środków będzie się odbywało do listopada 2022 r. Wsparcie z programu kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.
Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska przyznaje, że z folią wykorzystywaną w rolnictwie jest problem, ze względu na jej krótki okres przydatności w procesie produkcji oraz brak możliwości ich wtórnego wykorzystania ponieważ folie w praktyce uznawane są za materiały jednorazowego użytku. Dlatego jednym z wyzwań jest znalezienie odbiorców dla odpadu, jakim jest masowo używana w produkcji rolnej folia.

 


- Nie ma dla niej w tej chwili dobrej alternatywy, dlatego jako administracja centralna musimy umiejętnie pomóc polskim gospodarzom oraz samorządom skutecznie poradzić sobie z tym kłopotliwym produktem. Ma temu służyć kolejna odsłona programu NFOŚiGW – zaznacza Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.
Dominik Bąk wiceprezes NFOŚiGW podsumowują z kolei dotychczasowe rezultaty programu poinformował, że w 2019 roku Narodowy Fundusz rozpoczął program pilotażem, który objął siedem gmin, a następnie w ramach pierwszego naboru rozszerzył zasięg na całą Polskę. W wyniku pilotażu podpisano umowy na łączną kwotę ponad pół miliona złotych, z kolei w pierwszym naborze była to suma ponad 42 mln złotych.