W latach 2008-2012 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wybudowano w Polsce ponad 2,5 tys. kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami, zapleczem socjalnym i sztucznym oświetleniem. Dofinansowanie ich budowy kosztowało budżet państwa blisko 1 mld zł.

Jednym z założeń programu było nieodpłatne udostępnianie obiektów przez podmioty, które otrzymały dotacje na ich budowę.  Wiele spośród tych boisk przekroczyło 10-letni horyzont czasowy, podczas którego samorządy zobowiązane były do utrzymania tych obiektów. W niektórych samorządach pojawiła się pokusa, aby pobierać opłaty za korzystanie z boisk

- Z uwagi na stałe zaangażowanie MKDNiS w budowę, rozbudowę i modernizację boisk, Ministerstwo stoi na stanowisku, że dostęp do tych obiektów powinien pozostać nieodpłatny, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Ułatwienie i umożliwienie dostępu do infrastruktury sportowej jest nie tylko naszym konstytucyjnym obowiązkiem, ale dodatkowo wpisuje się w działania na rzecz zapewnienia optymalnych warunków wsparcia rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, tak mocno dotkniętych niekorzystnymi zmianami w stylu życia podczas pandemii – informuje ministerstwo.

Ministerstwo, mimo formalno-prawnej autonomii zarządców obiektów w tym zakresie, zachęca samorządy, aby dostęp do orlików pozostał nieodpłatny.

Czytaj także: SN: Za odgłosy z boiska trzeba zapłacić zadośćuczynienie>>

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przypomina, że prowadzi dwa programy dotacyjne wspierające funkcjonowanie „orlików”:

  • Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie remontów i modernizacji tych kompleksów.
  • Lokalny Animator Sportu, którego celem jest sukcesywne zwiększanie potencjału aktywizacyjnego „orlików” poprzez prowadzenie na nich różnorodnych działań animacyjnych, skierowanych do lokalnych społeczności (w szczególności dzieci i młodzieży). Przedsięwzięcie zakłada dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych jako animatorzy na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.