Jestem dyrektorem placówki służby zdrowia. Trafiają do mnie różne skargi oraz wnioski, a także sam piszę dokumenty z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

Proszę o podanie podstaw prawnych, z których wynikają terminy na udzielenie odpowiedzi.

Prokuratura i NFZ żądają odpowiedzi w terminie do 7 dni.

Czy mają do tego prawo?

Odpowiedź

Prokurator jest upoważniony do wskazania terminu udzielenia odpowiedzi podobnie jak ma prawo wyznaczać terminy każdej czynności procesowej w toku postępowania. NFZ nie ma w zasadzie takich uprawnień. Autorka wskazuje, że ogólne zasady postępowania i terminy rozstrzygnięcia wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Artykuł 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ustanawia trzy terminy załatwiania spraw.

Termin:

  1. niezwłoczny - jest to termin podstawowy załatwiania spraw i to ten termin jest terminem udzielania odpowiedzi na różne pisma;
  2. jednego miesiąca - jest to termin załatwiania spraw wymagających postępowania wyjaśniającego;
  3. dwóch miesięcy - jest to termin załatwienia sprawy szczególnie skomplikowanej.


Wyznaczenie np. przez NFZ terminu 7 dni na udzielenie odpowiedzi jest zatem terminem prawidłowym a nadto należy pamiętać, że NFZ sam jest zobowiązany do rozstrzygnięcia spraw w terminach opisanych w powołanym wyżej przepisie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Terminy udzielenia odpowiedzi na pytania innych podmiotów, np. kontrahentów także podlegają przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego i należy odpowiedzi tych udzielać w terminie niezwłocznym, a w razie konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie do jednego miesiąca.